1η συνάντηση στο Ζάγκρεμπ, 2-5 Δεκεμβρίου 2018 ,του προγράμματος Erasmus +”Theatre Pitching for employment”


                          

Το πρόγραμμα «το Θέατρο ως μέσο καλλιέργειας δεξιοτήτων συνοπτικής και στοχευόμενης αυτοπροώθησης στην απασχόληση», (The Pitch), στηρίζεται σε μια στρατηγική εταιρική σχέση για την εκπαίδευση ενηλίκων, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus +, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, με τη διαμεσολάβηση και το συντονισμό του Κροατικού Οργανισμού για την κινητικότητα και των προγραμμάτων της ΕΕ (AMPEU-HR01).

Η εταιρική σχέση συντονίζεται από το Πολιτιστικό Κέντρο Trešnjevka (Ζάγκρεμπ, Κροατία) στο οποίο συμμετέχουν έξι οργανώσεις εταίροι: Πανεπιστήμιο Akdeniz (Αττάλεια, Τουρκία), A.R.A.T.O.S. (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα), O.C.E.A.N. (Αθήνα, Ελλάδα), Διεθνές Συμβούλιο Πολιτιστικών Κέντρων – I3C (Σόφια, Βουλγαρία), Prizma (Maribor, Σλοβενία) και Multikultura (Κρακοβία, Πολωνία).

Τη πρώτη συνάντηση του προγράμματος στο Ζάγκρεπ παρακολούθησε από 2-5 Δεκεμβρίου 2018, η συντονίστρια της O.C.E.A.N NGO και διαχειρίστρια για την O.C.E.A.N  του προγράμματος  Δήμητρα Σκούφη Κατσιδονιώτη. 

Σε πολύ δημιουργικό κλίμα συνεργασίας,στο φιλοξενούντα οργανισμό του Πολιτιστικού Κέντρου Trešnjevka, οι συντονιστές από όλους τους συμμετέχοντες οργανισμούς συζήτησαν και επεξεργάστηκαν το πλάνο δράσης του προγράμματος για τα δύο επόμενα χρόνια ,όρισαν τα χρονοδιαγράματα για τα εργαστήρια,τις λεπτομέρειες για τη σωστή υλοποίηση των εργαστηρίων, άλλες τεχνικές και οικονομικές λεπτομέριες.

Πρώτη συνάντηση,για το 1ο εργαστήριο θα είναι η Πολωνία από 11 εως και 15 Μαρτίου 2019 , συγκεκριμένα η Κρακοβία με φιλοξενούντα Οργανισμό τη Multikultura.

Κατά τη διάρκεια των δύο ετών υλοποίησης του προγράμματος (1 Νοεμβρίου 2018 – 31 Οκτωβρίου 2020), αυτοί οι επτά εταίροι θα μοιραστούν τη μεθοδολογία και την επιστημονική τους εμπειρία σε συνεργασία με μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Ευρέως γνωστό με το ακρωνύμιό του, “The Pitch”, το έργο αυτό συνιστά μια διεθνή συνεργασία στην άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων, (πλήρης τίτλος: Το θέατρο ως μέσο καλλιέργειας δεξιοτήτων συνοπτικής και στοχευμένης αυτοπροώθησης στην απασχόληση, πλήρης αγγλικός τίτλος: “Theatre Pitching for employment”.

Το ακρωνύμιο του έργου βασίζεται σε μια ευρέως γνωστή μέθοδο παρουσίασης,  που ονομάζεται “pitching”, η οποία αναφέρεται στη σύντομη και εστιασμένη παρουσίαση ενός ατόμου ή ενός έργου ή ενός οργανισμού και απευθύνεται είτε σε εν δυνάμει επενδυτές ή επιχειρηματίες ή εν δυνάμει πελάτες, κυρίως στο χώρο των επιχειρήσεων.  Η ίδια η μέθοδος προσδιορίζει το “pitch” (ή σε ελεύθερη μετάφραση, την καταιγιστική παρουσίαση) σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα (3 λεπτά ή λιγότερο), στη διάρκεια του οποίου, οι «παρουσιαστές» μαθαίνουν  πώς να παρουσιάζουν τον εαυτό τους, το έργο ή την οργάνωσή τους με έναν εστιασμένο, ενδιαφέροντα και ενεργό τρόπο.  Σε μια τέτοιου τύπου παρουσίαση- αστραπή, οι θεατρικές, υποκριτικές, δραματουργικές και κινησιολογικές δεξιότητες αποκτούν κομβική σημασία. Τα άτομα που δεν διαθέτουν τέτοιες δεξιότητες παρουσιάζουν δυσκολίες στο να αυτοπαρουσιαστούν αποτελεσματικά όταν χρειαστεί όπως π.χ μπροστά σε δυνητικούς εργοδότες.  Αν σε αυτές δε τις δυσκολίες, κανείς προσθέσει και τις τυχόν αρνητικές προκαταλήψεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην αγορά εργασίας, δημιουργείται ένα φαινομενικά ανυπέρβλητο χάσμα, που τα αποθαρρύνει από την ενεργό συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας εν γένει.

Με γνώμονα τις ευάλωτες κοινωνικά  ομάδες, οι εταίροι αποφάσισαν  να συνδέσουν τη μέθοδο αυτή παρουσίασης με τη θεατρική αγωγή, προκειμένου:

  • να εκπαιδεύσουν τα άτομα αυτά ώστε να καλλιεργήσουν τις «μαλακές δεξιότητές» τους (soft skills) οι οποίες συχνά αποφαίνονται κρίσιμες στην αγορά εργασίας, όπως για παράδειγμα στη συνέντευξη επιλογής προσωπικού,
  • να συν-εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτές/τριες (εκπαίδευση μεταξύ ομοτίμων), συμπεριλαμβάνοντας και την καλλιέργεια των δικών τους βασικών κομβικών δεξιοτήτων-όπως ορίζονται από την ΕΕ,
  • τέλος, να διαμορφωθεί ένα νέο εκπαιδευτικό και πολιτισμικό πλαίσιο, με το οποίο θα εμπλουτιστεί η εμπειρία των οργανώσεων-εταίρων στο χώρο της μη τυπικής εκπαίδευσης και να διερευνηθούν οι δυνατότητες ευρύτερης συμπερίληψης της μεθόδου της καταιγιστικής παρουσίασης (pitching), στη (μη) τυπική εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας στην Ευρώπη.

Συνεπώς, η εταιρική αυτή σχέση είναι αφιερωμένη στην κοινωνική ένταξη και στην ένταξη στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (π.χ. ατόμων με αναπηρία, ανέργων,  μελών εθνοτικών  και / ή θρησκευτικών μειονοτήτων, ατόμων που έχουν στιγματιστεί), στην ανταλλαγή ειδικών και εξειδικευμένων γνώσεων, μεθόδων και δεξιοτήτων μεταξύ των εκπαιδευτικών που εργάζονται με ευάλωτες κοινωνικά ομάδες μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και στη διεύρυνση της προβολής των ζητημάτων περιθωριοποίησης  καθώς και την αύξηση της χρήσης της μεθόδου  της καταιγιστικής παρουσίασης (pitching) στην ευρωπαϊκή  μη τυπική εκπαίδευση.

Αυτοί οι επτά πολύπλευροι και συμπληρωματικοί εταίροι οι οποίοι όλοι εργάζονται στην μη τυπική εκπαίδευση, αλλά με εξειδικευμένο ο καθένας πλαίσιο (από ένα Πανεπιστήμιο, έως και ένα αρτοποιείο), σχεδιάζουν  να επιτύχουν τους προαναφερόμενους στόχους, με τη διοργάνωση επτά διεθνών δραστηριοτήτων μη τυπικής μάθησης, δηλαδή εργαστήρια εκπαίδευσης στην καταιγιστική παρουσίαση (Pitching) μέσω της θεατρικής αγωγής με 84 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων ατόμων από περιθωριοποιημένες ομάδες (άτομα με αναπηρία, μειονότητες κ.λπ.).

Κάθε εργαστήριο θα διαρθρωθεί σύμφωνα με τη μορφή μιας θεατρικής παράστασης, αλλά ο εκάστοτε εταίρος θα συμπεριλάβει την τοπική, ιδιαίτερη και συγκεκριμένη μέθοδο του, με την οποία θα εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των εκπαιδευτών από άλλους οργανισμούς-εταίρους.

Μετά το κάθε εργαστήριο εκπαίδευσης στην καταιγιστική παρουσίαση (Pitching) μέσω της θεατρικής αγωγής, οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους (έργα) και τους εαυτούς τους στο τελικό «Pitching Forum» το οποίο θα είναι ανοιχτό για το ευρύτερο κοινό.

Αυτά τα Φόρουμ (Pitching Forums) θα μετουσιωθούν σε ένα θέατρο ιδεών, στο οποίο οι ηθοποιοί θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους για έργα που θα ωφελήσουν την τοπική κοινότητα και θα βοηθήσουν στη σύνδεση της με την ΕΕ.

Επίσης, αυτά τα Φόρουμ  (Pitching Forums), θα καταγράφονται και θα εμφανίζονται ζωντανά στο κανάλι YouTube The Pitch και στα κοινωνικά μέσα του κάθε εταίρου, με στόχο να γίνει πιο δημοφιλής η μέθοδος της καταιγιστικής παρουσίασης (pitching).

Παράλληλα με τις παρουσιάσεις βίντεο, οι εταίροι θα αξιολογήσουν τις εμπειρίες τους και θα μεταφέρουν τις γνώσεις τους στο eManual – μέσω του οποίου, οι όποιοι ενδιαφερόμενοι  θα είναι σε θέση να αναπαράγουν  την καταιγιστική παρουσίαση μέσω του θεάτρου και να εφαρμόσουν αυτή τη χρήσιμη μέθοδο στον εργασιακό τους χώρο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site :  http://www.cekate.hr/program/erasmusucekatethepitch/κάνετε like στο facebook: https://www.facebook.com/pitchingtheatre/

Σύμφωνα με το πρόγραμμα Erasmus +, αυτή η εταιρική σχέση έχει τρεις κύριους στόχους

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ: Την Κοινωνική ένταξη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: Επέκταση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: Αύξηση της ζήτησης και αφομοίωση μέσω στρατηγικών προσανατολισμού, καθοδήγησης και κινητοποίησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  • 7 διεθνή εκπαιδευτικά θεατρικά εργαστήρια μη-τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων (ένα σε κάθε εταίρο-οργανισμό)
  • 7 Φόρουμ Pitching για την καμπάνια της δημοσιοποίησης και ενημέρωσης του κοινού και των μέσων μαζικής ενημέρωσης
  • 3 διακρατικές προγραμματικές συναντήσεις των διαχειριστών του πρότζεκτ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  • 84 διεθνείς συμμετέχοντες που θα έχουν πιστοποιηθεί σχετικά με τη χρήση του pitching στην μη τυπική εκπαίδευση
  • 14 συμμετέχοντες, επιμορφωμένα και εξουσιοδοτημένα μέλη περιθωριοποιημένων ομάδων, με κίνητρο πλέον να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και σημαντική ανάπτυξη των μαλακών δεξιοτήτων παρουσίασης και βασικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων (βασικές δεξιότητες-κλειδιά της ΕΕ): επικοινωνία στην ξένη γλώσσα, μαθαίνω πως να μαθαίνω, πολιτισμική επίγνωση και έκφραση, κοινωνικές και αστικές δεξιότητες.
  • αύξηση της προβολής/ορατότητας στο κοινό και συμπερίληψη περιθωριοποιημένων ομάδων, μέσω 7 δημόσιων Pitching φόρουμ και εκστρατείας διάχυσης πληροφοριών προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από όλους τους εταίρους.
  • αύξηση της δημοτικότητας της μεθόδου του θεατρικού pitching μεταξύ οργανισμών μη-τυπικής εκπαίδευσης στις χώρες-εταίρους, μέσω 7 δημόσιων Pitching φόρουμ και εκστρατείας διάχυσης πληροφοριών προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από όλους τους εταίρους.