Ημερήσια αρχεία: 29 Μαρτίου 2016


Πληροφορίες Τηλ,   : 210 5813797 e-mail: dkatssk@gmail.com ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η  Εκπαιδευτική ομάδα ΕΙLEEN της O.C.E.A.N  NGO Σας καλεί να συμμετέχετε στη πρώτη επιμορφωτική και ενημερωτική συνάντηση  ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: EILEEN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Με θεματικό άξονα την ενίσχυση της διαπολιτισμικής μάθησης στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις Η συνάντηση  θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου  και […]

Εσπερίδα του Προγράμματος EILEEN-πρόσκληση