Μηνιαία αρχεία: Απρίλιος 2016


Μετά τον επιτυχημένο Ευρωπαϊκό βραβείο αφήγησης, που επιστεγάστηκε μια υπέροχη τελετή απονομής των βραβείων στη Στοκχόλμη, η Greeen Team είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το δεύτερο σχολικό βραβείο GREEEN. Αναλάβετε δράση για την κλιματική αλλαγή και να κάντε τη διαφορά! Η κλιματική δράση λαμβάνει χώρα παντού. Κάθε ένας από […]

ΒΡΑΒΕΙΟ GREEEN


  Το βραβείο EILEEN Η ομάδα EILEEN αναζητεί έργα ή πρωτοβουλίες που προωθούν την ανάπτυξη των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων με καινοτόμο τρόπο και περιλαμβάνουν συγκεκριμένες υποθέσεις ή τουλάχιστον ιδέες για το πώς μπορούν να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο πεδίο δεξιοτήτων. Το βραβείο EILEEN […]

To BΡABEIO EILEEN – WEE