Ημερήσια αρχεία: 3 Ιουνίου 2016


 > Educathe+ performances < http://upset.hr/en/about-e-partnership/ Like us on Facebook:  www.facebook.com/educathe.plus Join our YouTube channel https://www.youtube.com/playlist?list=PL8sjuLTy5MasvDl7YmLYBODjXy1mloKYS Χάρτης με όλα τα workshops και τους εταίρους υποδοχής των στην Ευρώπη https://drive.google.com/open?id=1wybYP36UwCFi8wp8FOIZ6usPhlw&usp=sharing

Educathe+ links


                                                        Όσοι ταξιδεύουν,όσοι δουλεύουν με άλλες εθνικότητες μαζί,για αυτούς που θέλουν να βελτιώσουν την αυτοπεποίθησή τους και να εμπλουτίσουν τον εαυτό τους με […]

EU Eileen -Μαθήματα στη πλατφόρμα