Ημερήσια αρχεία: 9 Ιουνίου 2016


EILEEN    ERASMUS + ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΧΩΡΕΣ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ ,BUPNET GmbH, Göttingen, Germany www.bupnet.de  (συντονιστής), ΕΛΛΑΔΑ (O.C.E.A.N), ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΗΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΒΕΛΓΙΟ Ιστοσελίδα προγράμματος: www.eileen-org.eu Ιστοσελίδα πλατφόρμας επιμόρφωσης: http://learning.vita-eu.org/ Facebook :https://www.facebook.com/EU-Eileen-1507025586249948/ ΣΚΟΠΟΣ: Αποτελεσματική διαχείριση της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο και από την πλευρά της επιχείρησης/εργοδότη και από την πλευρά των […]

EILEEN ERASMUS +