Ημερήσια αρχεία: 27 Ιουνίου 2016


Η 1η Συνάντηση της Ομάδα Στήριξης (εποπτείας) Εκπαιδευτικών η 11 ...

Αγαπητοί Συνάδελφοι της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο των σκοπών λειτουργίας […]


Ομάδες Αυτογνωσίας – Σχολική Χρονιά 2016 – 2017

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο του  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  Μ.Κ.Ο- […]

Greeen Network: Τελετή βράβευσης στη Στοκχόλμη

   Τελετή βράβευσης  στη Στοκχόλμη 22-23  Φεβρουαρίου 2016 Σχολεία πανεπιστήμια και φορείς από 10 χώρες  δημιούργησαν ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο […]