Μηνιαία αρχεία: Ιούνιος 2016


                                                        Όσοι ταξιδεύουν,όσοι δουλεύουν με άλλες εθνικότητες μαζί,για αυτούς που θέλουν να βελτιώσουν την αυτοπεποίθησή τους και να εμπλουτίσουν τον εαυτό τους με […]

EU Eileen -Μαθήματα στη πλατφόρμα