Μηνιαία αρχεία: Αύγουστος 2016


H Τελική Παρουσίαση ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: EILEEN  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Με θεματικό άξονα την ενίσχυση της διαπολιτισμικής μάθησης στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις           Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου    Δημαρχείο  ΧΑΪΔΑΡΊΟΥ από 14:30 έως 19:00                                                     […]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ EILEEN