Μηνιαία αρχεία: Οκτώβριος 2016


η 1η ομάδα Αυτογνωσίας συνεχίζει και θα είναι “ανοικτή” μέχρι ...

Η Πρώτη ομάδα Αυτογνωσίας ξεκίνησε την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου, το απόγευμα στις 18.00 ,στα Γραφεία της O.C.E.A.N NGO […]