Μηνιαία αρχεία: Ιούνιος 2017
  Οι ομάδες Εποπτείας και στήριξης του εκπαιδευτικού έργου ολοκληρώνουν για τη σχολική χρονιά 2016-17 τις εργασίες τους στο τέλος Ιουνίου. Το σχολείο σήμερα πηγή έμπνευσης και Δημιουργικότητας.Τα παιδιά το άλας της γης ,οι γονείς και η κοινωνία οι συμπαραστάτες  για ένα σχολείο λειτουργικό και ανοικτό στη ζωή.Πως θα επιτύχουμε […]

Οι ομάδες εποπτείας για το σχολικό έτος 2016-17 ολοκληρώνουν τη ...