Ημερήσια αρχεία: 8 Απριλίου 2019


              Η τρίτη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος  θα γίνει στην Αθήνα από 10 έως 12 Απριλίου 2019  με υποδεχόμενο οργανισμό,εταίρο , τον Οργανισμό O.C.E.A.N NGO .Η συνάντηση θα γίνει με τη συνεργασία της Διευθύντριας του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Περιστερίου,στο χώρο του σχολείου […]

H 3η Συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος VIVA CUISINΕ στην Αθήνα, ...


    ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Η δεύτερη διακρατική συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Buzau της Ρουμανίας τον Οκτώβριο του 2018. Πριν από τη συνάντηση, οι εταίροι του έργου ανέπτυξαν μενού που περιελάμβαναν σούπες, ορεκτικά ορεκτικά, κυρίως πιάτα και επιδόρπια από τις αντίστοιχες κουζίνες τους. Με τη βοήθεια του προσωπικού της TEKVAR, […]

VIVA CUISINE PROJECT, 2d meeting to RUMANIA,ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ