Ημερήσια αρχεία: 15 Σεπτεμβρίου 2021


Mετά από τρία χρόνια επιτυχούς λειτουργίας της ομάδας Γονέων, ξεκινούν οι συναντήσεις της και αυτή τη σχολική χρονιά. Η λειτουργία της δια ζώσης σε μικρές ομάδες αλλά και η διαδικτυακή λειτουργία της λόγω τοCOVID 19, μας ενδυνάμωσε και  μας έδωσε εναλλακτικές που μπορούμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε. Γιατί: Κανείς δε διδάχτηκε να […]

ΟΜΑΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 –ΙΟΥΝΙΟΣ 2022


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο των σκοπών λειτουργίας του  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»  Μ.Κ.Ο- O.C.E.A.N   N.G.Ο, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και εμπειρία των προηγούμενων ετών, θα δημιουργηθούν και θα λειτουργήσουν και την περίοδο  Σεπτεμβρίου 2021 – Ιουνίου 2022,οι : «Ομάδες Στήριξης Εκπαιδευτικών και  […]

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΠΟΠΤΕΙΕΣ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ...