Ημερήσια αρχεία: 21 Φεβρουαρίου 2022


Erasmus + Program, KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education 2021-1-RO01-KA220-SCH-000031630 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ACT FOR GREEN FOOTPRINT, NOT THE GLOBAL WARMING! ΔΡΑΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ 2022/ 2023  Κανονισμός του διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Διοργάνωση διαγωνισμού για τη δημιουργία του επίσημου λογότυπου […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ACT FOR GREEN FOOTPRINT, NOT ...