Μηνιαία αρχεία: Μάρτιος 2023


logo ACT
Η οργάνωσή μας O.C.E.A.N NGO  είναι εταίρος και συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  «ACT FOR GREEN FOOTPRINT, NOT THE GLOBAL WARMING!»  που στηρίζεται σε μια στρατηγική εταιρική σχέση για την εκπαίδευση ενηλίκων και μαθητών και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus +. Erasmus+ Programme – Cooperation Partnerships Project No.: 2021-1-RO01-KA220-SCH-000031630 Σας  ενημερώνουμε […]

Ενημέρωση για συμμετοχή μαθητών με παραγωγή μικρών βίντεο ...


logo ACT
ERASMUS + 2 nd TRANSNATIONAL PROJECT MEETING   ACT FOR GREEN FOOTPRINT, NOT THE GLOBAL  WARMING! 2021-1-RO01-KA220-SCH-0   Thursday March 2 – Friday March 3, 2023  Host organization:              O.C.E.A.N NGO  (ORGANIZATION OF CULTURE, EDUCATION AND ADVICE IN NETWORKS)  ATHENS, GREECE

ERASMUS + 2 nd TRANSNATIONAL PROJECT MEETING ACT FOR GREEN ...