3ο εργαστήριο, Φόρουμ PITCH , ERASMUS+ program.Maribor Slovenia 9-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019


Το πρόγραμμα «το Θέατρο ως μέσο καλλιέργειας δεξιοτήτων συνοπτικής και στοχευόμενης αυτοπροώθησης στην απασχόληση», (The Pitch), στηρίζεται σε μια στρατηγική εταιρική σχέση για την εκπαίδευση ενηλίκων, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus +, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, με τη διαμεσολάβηση και το συντονισμό του Κροατικού Οργανισμού για την κινητικότητα και των προγραμμάτων της ΕΕ (AMPEU-HR01).

Η εταιρική σχέση συντονίζεται από το Πολιτιστικό Κέντρο Trešnjevka (Ζάγκρεμπ, Κροατία) στο οποίο συμμετέχουν έξι οργανώσεις εταίροι: Πανεπιστήμιο Akdeniz (Αττάλεια, Τουρκία), A.R.A.T.O.S. (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα), O.C.E.A.N. (Αθήνα, Ελλάδα), Διεθνές Συμβούλιο Πολιτιστικών Κέντρων – I3C (Σόφια, Βουλγαρία), Prizma (Maribor, Σλοβενία) και Multikultura (Κρακοβία, Πολωνία).

Από 9 έως 13 Σεπτεμβρίου 2019 ξεκινά το 3ο Εργαστήριο στο Maribor της Σλοβενίας, θέμα του εργαστηρίου “Discover your why” και φορέας υποδοχής το PRISMA.Στο εργαστήριο θα συμμετέχουν η συντονίστρια του φορέα O.C.E.A.N NGO Δήμητρα Σκούφη Κατσιδονιώτη και η εθελόντρια Χριστίνα Ψυρρή.

Κατά τη διάρκεια των δύο ετών υλοποίησης του προγράμματος (1 Νοεμβρίου 2018 – 31 Οκτωβρίου 2020), αυτοί οι επτά εταίροι θα μοιραστούν τη μεθοδολογία και την επιστημονική τους εμπειρία σε συνεργασία με μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.Ευρέως γνωστό με το ακρωνύμιό του, «The Pitch», το έργο αυτό συνιστά μια διεθνή συνεργασία στην άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων, (πλήρης τίτλος: Το θέατρο ως μέσο καλλιέργειας δεξιοτήτων συνοπτικής και στοχευμένης αυτοπροώθησης στην απασχόληση, πλήρης αγγλικός τίτλος: «Theatre Pitching for employment».

Το ακρωνύμιο του έργου βασίζεται σε μια ευρέως γνωστή μέθοδο παρουσίασης,  που ονομάζεται «pitching», η οποία αναφέρεται στη σύντομη και εστιασμένη παρουσίαση ενός ατόμου ή ενός έργου ή ενός οργανισμού και απευθύνεται είτε σε εν δυνάμει επενδυτές ή επιχειρηματίες ή εν δυνάμει πελάτες, κυρίως στο χώρο των επιχειρήσεων.  Η ίδια η μέθοδος προσδιορίζει το «pitch» (ή σε ελεύθερη μετάφραση, την καταιγιστική παρουσίαση) σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα (3 λεπτά ή λιγότερο), στη διάρκεια του οποίου, οι «παρουσιαστές» μαθαίνουν  πώς να παρουσιάζουν τον εαυτό τους, το έργο ή την οργάνωσή τους με έναν εστιασμένο, ενδιαφέροντα και ενεργό τρόπο.  Σε μια τέτοιου τύπου παρουσίαση- αστραπή, οι θεατρικές, υποκριτικές, δραματουργικές και κινησιολογικές δεξιότητες αποκτούν κομβική σημασία. Τα άτομα που δεν διαθέτουν τέτοιες δεξιότητες παρουσιάζουν δυσκολίες στο να αυτοπαρουσιαστούν αποτελεσματικά όταν χρειαστεί όπως π.χ μπροστά σε δυνητικούς εργοδότες.  Αν σε αυτές δε τις δυσκολίες, κανείς προσθέσει και τις τυχόν αρνητικές προκαταλήψεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην αγορά εργασίας, δημιουργείται ένα φαινομενικά ανυπέρβλητο χάσμα, που τα αποθαρρύνει από την ενεργό συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας εν γένει.