4Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ PROJECT «VIVA CUISINE » ΣΤΟ BOLU ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΠΟ 25-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019


Η O.C.E.A.N NGO ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΎΜΕΝΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΥΝΤΟΝΊΣΤΡΙΑ του φορέα Δήμητρα Σκούφη Κατσιδονιώτη,το Δημήτρη Κατσιδονιώτη και το Γεώργιο Νικολακάκη θα μεταβούν από 25 έως 29 Ιουνίου στο Bolu της Τουρκίας όπου θα μετέχουν στη 4 η συνάντηση εκπαίδευσης του προγράμματος «Viva Cuisine » Erasmus +.