About E+ partnership


erasmusplusAMPEU-EN_grey-web

About E+ partnership

Χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (Erasmus +), το EDUCATHE + είναι μια συνεργασία οκτώ εταίρων από έξι κράτη μέλη της ΕΕ και μια χώρα εταίρο, οι οποίοι αγωνίζονται από κοινού για την ενίσχυση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) μέσω της χρήσης του εκπαιδευτικού θεάτρου. Η μέθοδος αυτή μας δίνει τη δυνατότητα της ενδυνάμωσης των ατόμων με αναπηρία, με την ανάπτυξη των Βασικών Ικανοτήτων (Key competences)  τους και, ταυτόχρονα, το μοίρασμα και την ανταλλαγή παλαιών αλλά και την ανάπτυξη νέων μεθόδων, με στόχο την ενίσχυση της προβολής των ατόμων με αναπηρία που απομένουν και τοποθετούνται συνήθως στο περιθώριο της αγοράς εργασίας λόγω της προκατάληψης.

Theatreeducation_e-300x175Η αναπηρία είναι ένα κοινωνικό ζήτημα που έχει απασχολήσει και έχει προσεγγισθεί σημαντικά από την ΕΕ τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό που απουσιάζει ακόμα από την προσέγγιση αυτή είναι η αντίληψη των εργοδοτών ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν είναι σε θέση να εργαστούν. Όντας με τη σειρά μας οργανισμοί με χρόνια εμπειρίας στον τομέα αυτό και πάνω στην εργασία με και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, διαπιστώνουμε ότι αυτή η προκατάληψη παραμένει λόγω της έλλειψης της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων χωρίς αναπηρία.

Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων μας (σε τοπικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ), έχουμε κατ’ εξακολούθηση διαπιστώσει, ότι η προσανατολισμένη και στοχευμένη αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων χωρίς αναπηρία και των ατόμων με αναπηρία, συντελεί και καταλήγει πάντοτε σε υψηλότερα επίπεδα αμοιβαίας κατανόησης, συνεργασίας, ακόμα και απασχολησιμότητας από τη μία και, από την άλλη, σε χαμηλότερα επίπεδα προκαταλήψεων και επακόλουθων και παρελκόμενων διακρίσεων.

Η βασική μέθοδος («Το Εκπαιδευτικό θέατρο ως ο τόπος για την εξάλειψη των διακρίσεων των ΑμεΑ – EDUCATHE) αναπτύχθηκε πάνω στις άνωθι αυτές αρχές το 2008 και έχει ένα βαθύ εκπαιδευτικό και βιοτικό αντίκτυπο, τροποποιώντας και αναδιαμορφώνοντας τα άτομα χωρίς αναπηρία, τα άτομα με αναπηρία, τους εκπαιδευτικούς ομοίως και αντιστοίχως.

Πρόκειται για μια ανοικτή μέθοδο η οποία καλωσορίζει τις όποιες νέες καταχωρήσεις και εισαγωγές, κάτι το οποίο είναι εξόχως σημαντικό, προκειμένου να προσεγγισθούν και να σκιαγραφηθούν οι διαφορετικές ανάγκες των διαφόρων τοπικών κοινοτήτων στην ΕΕ.

Ως εκ τούτου, αυτή η συνεργασία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να διαμοιράσει και να εμπλουτίσει μεθόδους μέσα από την κοινή εμπειρία των εταίρων όλο αυτό το διάστημα, διευρύνοντας το θέμα από το πεδίο της μη τυπικής εκπαίδευσης στον τομέα της απασχόλησης. Χτισμένη πάνω σε μια αποδεδειγμένη και δοκιμασμένη μέθοδο που επιτρέπει σε όλους τους εταίρους να συμπεριλάβουν τη μέθοδό τους, αυτή η συνεργασία θα δώσει μια νέα διάσταση και θα παράγει προστιθέμενη αξία Ευρωπαϊκού κύρους για όλους όσους συμμετέχουν στις δραστηριότητες της εταιρικής σχέσης -καθώς θα εμπλέξουμε άμεσα τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι άτομα με αναπήρία αλλά και άτομα χωρίς αναπηρία και εμμέσως το ευρύ κοινό, τα μέσα ενημέρωσης και τους νομοθέτες (μέσω των παραστάσεών μας) – και ως εκ τούτου, θα απευθυνθούμε προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και φορείς που σχετίζονται με αυτό το κοινωνικό ζήτημα.

Σε σύνολο 40 ημερών και  8 διεθνών εκπαιδευτικών εργαστηρίων  παραστατικών τεχνών, οι συμμετέχοντες θα υποβληθούν σε 112 κινητικότητες (με 31 εκείνων που καλύπτονται από ΑμεΑ) θα μοιραστούν καινοτόμες πρακτικές και να αναπτύξουν 8 θεατρικές παραστάσεις δημόσιας διάδοσης πληροφοριών, θα αυξήσουν την κοινωνική και δημόσια ευαισθητοποίηση πάνω στις οικονομικές διακρίσεων εις βάρος των ατόμων με αναπηρία – ενώ παράλληλαμ καθόλο αυτό το διάστημα θα προσλάβουν και θα οξύνουν πολλές “ήπιες-δεξιότητες” (που περιγράφονται εντός του καταλόγου των Βασικών Ικανοτήτων της ΕΕ) που είναι απαραίτητες για την αύξηση της απασχολησιμότητας. Οι παραστάσεις θα είναι εξειδικευμένες και προσανατολισμένες στο χώρο στον οποίο θα ανεβούν και θα πραγματοποιηθούν σε τοποθεσίες οποίες συμβολίζουν τη σύνδεση μεταξύ της ΕΕ και της χώρας εταίρου και θα προσθέσει μια επιπλέον διάσταση της ΕΕ. Οι παραστάσεις μας θα εμπλέκουν και το κοινό και θα πραγματοποιούνται σε μέρη όπου τα άτομα με αναπηρία και το ευρύ κοινό θα μπορεί να αλληλεπιδράσει και να συζητήσει – τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τις παραστάσεις.

Οι παραστάσεις μας θα πρέπει να καταγράφονται και να διαδίδονται εδώ, στην διαδικτυακή μας πλατφόρμα και όλοι εκείνοι που ενδιαφέρονται να εργαστούν με (και για) τα άτομα με αναπηρία και να χρησιμοποιήσουν το θέατρο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, θα είναι σε θέση να έχουν ελεύθερη on-line πρόσβαση σε αυτή τη γνώση και στο επιπλέον υλικό που θα παράγεται κατά τη διάρκεια αυτής της συνεργασίας : E + Εργαλειοθήκη, E + εκπαιδευτικό βίντεο, E + ντοκιμαντέρ.

Τα αποτελέσματα της συνεργασίας μας αναπτυχθούν και θα διαμορφωθούν καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος και θα περιλαμβάνουν τις πρακτικές, τις ασκήσεις, τις εμπειρίες, τις συνεντεύξεις και τις μεθόδους που θα φέρουν οι εταίροι στο πρόγραμμα ως την δική τους συμβολή (π.χ. το στυλ τους πάνω στην εκπαίδευση μέσω θεάτρου). Με αυτόν τον τρόπο, οι εταίροι θα δημιουργήσουν ένα νέο κράμα μεθοδολογιών και μια νέα μικτή μεθοδολογία για την εργασία με τα άτομα με αναπηρία, προωθώντας την κοινωνική ένταξη και την απασχολησιμότητα.

Εκτός από τα εργαστήρια μας, που θα παράγουν δημόσιες παραστάσεις και θα φτάσουν στο κοινό, θα έχουμε και τρεις συνεδριάσεις του προσωπικού για τη διασφάλιση της ποιότητας της διαχείρισης του προγράμματος και, εξίσου σημαντικό, να δοθεί από αυτή την σύμπραξη μια πρόσθετη, τελική συνέντευξη τύπου μετά από 8 παραστάσεις  διάδοσης που θα πραγματοποιηθούν στις πόλεις των οργανώσεων των εταίρων.

Είμαστε υπερήφανοι που αυτή η συνεργασία έχει χτιστεί πάνω στις αξίες της διαφάνειας, της δημοκρατίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης, οι οποίες πιστεύουμε ακράδαντα ότι συνιστούν ένα καθρέφτη  που απεικονίζει αυτό για το οποίο η Ευρώπη αγωνιζεται.

Με το συνδυασμό αυτών των αρχών με θεατρικά εργαστήρια – για την επίτευξη του στόχου της υπέρβασης της κοινωνικής προκατάληψης και της ενίσχυσης της απασχολησιμότητας των ατόμων με αναπηρία (κάνοντας ορατές τις ικανότητες τους και καθιστώντας τη σωματική / ψυχική τους κατάσταση λιγότερο σημαντική στο μάτι των εργοδοτών) – είναι κάτι που θέλουμε να ενθαρρύνουμε και άλλους οργανισμούς να κάνουν. Βλέπουμε αυτή τη συνεργασία ως τη βάση για να οικοδομήσουμε ένα κοινό μελλοντικό δίκτυο για οργανώσεις που απευθύνονται τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των ΑμεΑ.

Χρησιμοποιούμε αυτή την ευκαιρία για να προσκαλέσουμε όλους τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς και τα άτομα που εργάζονται με ή υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (και άλλων περιθωριοποιημένων ομάδων)  να επικοινωνήσουν μαζί μας κατά τη διάρκεια του προγράμματος ή και μετά – όταν και θα προγραμματίζουμε να πραγματοποιήσουμε ένα τρίτο βήμα και να εξαπλώσουμε τα αποτελέσματα της μεθόδου EDUCATHE + σε όλη την Ευρώπη και στο σύστημα εκπαίδευσης ενηλίκων.