“Αποκατάσταση των σχέσεων – ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ μαθητών στο σχολικό περιβάλλον με τη μέθοδο της Διαμεσολάβησης Ομοτίμων”.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Οργανισμός Ο.C.E.A.N NGO διοργανώνει εισαγωγικό Βιωματικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο 12 ωρών με θέμα:

“Αποκατάσταση των σχέσεων – ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ μαθητών στο σχολικό περιβάλλον με τη μέθοδο της Διαμεσολάβησης Ομοτίμων”.

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί  το Σάββατο και Κυριακή  8 και 9 Φεβρουαρίου 2020.

Κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου κύκλου οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη μέθοδο της Διαμεσολάβησης Ομοτίμων. Στους άλλους δύο που θα ακολουθήσουν, θα έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν περισσότερο στη μέθοδο της Διαμεσολάβησης, αλλά και να ασκηθούν στη μέθοδο της Βιωματικής Εκπαίδευσης.

Η Διαμεσολάβηση Ομοτίμων είναι πρόγραμμα και μία αυστηρά δομημένη διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων/διαφωνιών και αποκατάστασης των σχέσεων, που λειτουργεί όχι μόνο “πυροσβεστικά”, αλλά και για την πρόληψη της βίας στο σχολείο. Οι μαθητές εκπαιδεύονται βιωματικά, έτσι ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες, για να μπορούν να βοηθούν τους συμμαθητές τους να επιλύουν τις διαφορές τους. Τη λύση τη  βρίσκουν οι ίδιοι οι διαφωνούντες και καταλήγουν σε μία συμφωνία που ικανοποιεί εξίσου και τους δύο.

Στόχος του Σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί να ευαισθητοποιηθούν και να ασκηθούν στις ίδιες δεξιότητες που προαναφέραμε, καθώς και στην εφαρμογή της μεθόδου, ώστε να εκπαιδεύσουν με τη σειρά τους  μαθητές τους και να εφαρμόσουν το πρόγραμμα στο σχολείο.

Στο Σεμινάριο θα ασχοληθούμε βιωματικά με τα παρακάτω θέματα (10ώρες):

  1. Ανάπτυξη σχέσεων. Από το “εγώ” στο “εμείς”.
  2. Διαφορετικότητα, αποδοχή, ενσυναίσθηση.
  3. Συγκρούσεις και τρόποι επίλυσης.
  4. Διαμεσολάβηση: Σκοπός, πλεονεκτήματα
  5. Χαρακτηριστικά του καλού/της καλής  Διαμεσολαβητή/τριας
  6. Διαδικασία της Διαμεσολάβησης: Πριν από τη Συνεδρία, Η Συνεδρία, Μετά τη Συνεδρία

Στο τέλος θα γίνει εποπτεία( 2 ώρες). Η εποπτεία θα γίνεται βιωματικά, με ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και συναισθημάτων με αφορμή τις εμπειρίες των μελών από προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο σχολείο.

Η εποπτεία έχει ως σκοπό να διερευνηθούν διάφορες εναλλακτικές λύσεις ενός συγκεκριμένου  προβλήματος και να επιλεγεί η καταλληλότερη. Επίσης με την ανταλλαγή εμπειριών και το μοίρασμα    συναισθημάτων να αναπτυχθεί μία σχέση εμπιστοσύνης και αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ των συμμετεχόντων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόλυτη εχεμύθεια και η τήρηση του απορρήτου.

Μεθοδολογία: Συζήτηση σε ομαδικό πλαίσιο που βασίζεται στις αρχές της Ομαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας με ελευθέρως ρέουσα συζήτηση, η οποία και διευκολύνει τα μέλη των ομάδων να εκφραστούν συναισθηματικά και επιπλέον να μάθουν με βιωματικό τρόπο για τη δυναμική και την τεχνική διαχείρισης των ομάδων. Οι συμμετέχοντες επίσης έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν στις ομαδικές διαδικασίες και να επεξεργαστούν διάφορα ζητήματα και προβληματισμούς

Ο ρόλος των Συντονιστριών είναι να τηρούν τα όρια του τόπου και του χρόνου, να διευθύνουν τη συζήτηση και να καταθέτουν και την προσωπική τους εμπειρία και άποψη, ως εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ως ειδικοί.

Συντονίστριες είναι:

Η κα. Δήμητρα Κατσιδονιώτη – Σκούφη, MSC, τ. Διευθύντρια 2ου Λυκείου Χαϊδαρίου, επίτιμη Προϊσταμένη 1ου, 2ου και 4ου Γραφείου Δ.Δ.Ε. Γ΄Αθήνας, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Δ.Δ.Ε. Γ΄Αθήνας, Επιμορφώτρια Β΄ Επιπέδου, Σύμβουλος Ομάδων και Οργανισμών. Ομαδική Αναλύτρια

Και η κα. Αγγελική Γιαννάτου, ΜΑ,  Σύμβουλος Ομάδων και Οργανισμών. Η κ. Γιαννάτου έχει εφαρμόσει το πρόγραμμα της Διαμεσολάβησης Ομοτίμων από το 2005 μέχρι το 2014 στο 2ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, του οποίου διετέλεσε και Διευθύντρια την τελευταία τετραετία, και έχει πραγματοποιήσει δεκάδες Βιωματικά Σεμινάρια στη Διαμεσολάβηση σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας κυρίως, αλλά και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι  31 Δεκεμβρίου 2019

Στο link 

https://docs.google.com/forms/d/1sK5Cwqwo_YLNBLq1leM-nnae1iVvR7enmPMktZxAoGM/edit

Ο τόπος του σεμιναρίου θα οριστεί ανάλογα με τον αριθμό των Δηλώσεων συμμετοχής .

Στο τέλος  του Σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Κόστος Σεμιναρίου για 12 ώρες : 35 ευρώ,

Κατάθεση συνδρομής στην  O.C.E.A.N

Τρόπος καταβολής : Κατάθεση στην ALPHA BANK και αποστολή του εντύπου κατάθεσης στο email:  dkatssk@gmail.gr.

IBAN: GR4001401510151002002009978.

Δικαιούχος: O.C.E.A.N NGO. Θα δοθεί απόδειξη συνδρομής στο σεμινάριο.

Σε δυσχέρεια κατάθεσης μπορούν να εξοφληθούν και την πρώτη μέρα του Σεμιναρίου αρκεί η δήλωση συμμετοχής να είναι δεσμευτική για το προσδιορισμό των συμμετεχόντων.