ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ACT FOR GREEN FOOTPRINT, NOT THE GLOBAL WARMING! ΔΡΑΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ 2022/ 2023


Erasmus + Program, KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education

2021-1-RO01-KA220-SCH-000031630

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ACT FOR GREEN FOOTPRINT, NOT THE GLOBAL WARMING!

ΔΡΑΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

2022/ 2023 

Κανονισμός του διαγωνισμού

 • ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διοργάνωση διαγωνισμού για τη δημιουργία του επίσημου λογότυπου για την Erasmus+ ΚΑ2- Στρατηγική Σύμπραξη για τη Σχολική Εκπαίδευση «ΔΡΑΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

 • ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ

Αυτό το λογότυπο θα χρησιμοποιηθεί σε διοικητικά έγγραφα, σε προωθητικό υλικό, σε ιστοσελίδες και σε άλλα έγγραφα πολυμέσων/τελικά προϊόντα που θα προκύψουν από το έργο.

 • ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ

Όλοι οι μαθητές (ατομικά ή ομαδικά) όλων των σχολείων που συμμετέχουν στο έργο:

National Coolege Mircea cel Batran (E10096952 – Ρουμανία) – Συντονιστής

Selcuk Yasar Alaybey Ortaokulu (E10070202 – Τουρκία) – Εταίρος

Dijaski dom Drava Maribor (E10110171 – Σλοβενία)- Εταίρος

IC Pontassieve (E10272010 – Ιταλία) – Εταίρος

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (E10068495 – Ελλάδα)- Εταίρος

O.C.E.A.N (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ) ΜΚΟ (E10066238 -Ελλάδα) – Εταίρος

 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

α. Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο εργασίες.

β. Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για την πρωτοτυπία της υποβληθείσας εργασίας.

γ. Οι συμμετέχοντες πρέπει να αναλάβουν όλη την ευθύνη/υποχρέωση για αξιώσεις τρίτων, σχετικά με τα πνευματικά και τα σχετιζόμενα δικαιώματα.

 • ΚΡΙΤΗΡΙΑ

α. ένα τυπωμένο λογότυπο ή ένα σκίτσο, που θα περιλαμβάνει τον τίτλο του έργου.

β. Διαστάσεις: 15cm x 15cm.

γ. α και β σε ψηφιακή υποστήριξη (CD, συσκευή USB ή άλλη).

δ. μία περιγραφή του λογοτύπου.

 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

α. Κάθε έργο πρέπει να παραδοθεί σε σφραγισμένο φάκελο με το ψευδώνυμο του συμμετέχοντα.

β. Η ταυτότητα κάθε συμμετέχοντα πρέπει να περιέχει το πλήρες όνομα, το έτος και την τάξη. Αυτή η ταυτοποίηση/ταυτότητα θα παραμείνει ανώνυμη.

γ. Η ύπαρξη οποιασδήποτε υπογραφής ή αρχικών στο λογότυπο, θα έχει ως αποτέλεσμα την αποβολή από τον διαγωνισμό.

 • ΧΡΟΝΟΙ

α. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει από τις 16 Φεβρουαρίου 2022 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2022.

β. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί έως τις 10 Μαρτίου 2022 σε κάθε σχολείο.

γ. Τα τρία καλύτερα λογότυπα κάθε σχολείου θα δημοσιευθούν έως τις 20 Μαρτίου 2022.

δ. Η τελική απόφαση θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της κινητικότητας στη Ρουμανία, τον Απρίλιο του 2022.

 • ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι εργασίες αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Δημιουργικότητα, ποιότητα και συσχέτιση με το πλαίσιο/περιεχόμενο.

β. Αναγνωσιμότητα και ορατότητα σε ψηφιακά περιβάλλοντα.

γ. Ευκολία σμίκρυνσης/μεγέθυνσης μορφών/φορμάτ.

 • ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α. Στάδιο Σχολείων – Η κριτική επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη: τον διευθυντή/-ρια του σχολείου ή τον/την εκπρόσωπό του, την ομάδα του έργου, έναν καθηγητή/-ια Τεχνών (Καλλιτεχνικών, Μουσικής, Θεατρολογίας κτλ.) και έναν εκπρόσωπο των μαθητών.

β. Τελικό στάδιο – η κριτική επιτροπή αποτελείται από τους συντονιστές του έργου και έναν εκπρόσωπο των μαθητών.

 • ΒΡΑΒΕΙΑ

α. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό.

β. Στους τρεις φιναλίστ θα δοθούν δώρα.

γ. Ο νικητής του διαγωνισμού θα λάβει έπαθλο.

 • ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο νικητής θα πρέπει να υπογράψει μια άδεια/εξουσιοδότηση, όπου θα επιτρέπει στο Έργο Erasmus+ «ΔΡΑΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ» να χρησιμοποιήσει το λογότυπο, για τους σκοπούς που αναφέρονται άνωθι.

Erasmus + Program, KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education

2021-1-RO01-KA220-SCH-000031630