Ε+Εργαλειοθήκη


erasmusplusAMPEU-EN_grey-web

Ε+Εργαλειοθήκη

Εδώ μπορείτε να βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό που οι εταίροι δημιούργησαν και εξακολουθούν να δημιουργούν κατά τη διάρκεια της Erasmus + Στρατηγικής εταιρικής σχέσης (KA2) «Το Εκπαιδευτικό θέατρο ως το υπόστρωμα για την αύξηση της ένταξης και της απασχολησιμότητας των ατόμων με αναπηρία». Το υλικό αυτό περιλαμβάνει Ε + βίντεο κλιπ, τα Ε + ντοκιμαντέρ (που πρόκειται να δημοσιευθούν στο τέλος της σύμπραξης) και τις δημοσιεύσεις της E + Εργαλειοθήκης με την περιγραφή όλων των μεθόδων εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής αυτής σύμπραξης.

Όλα τα υλικά είναι ελεύθερα προσβάσιμα για να τα κατεβάσετε και να τα χρησιμοποιήσετε.

Αν έχετε οποιεσδήποτε δυσκολίες ή ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο upset.theatre@gmail.com

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ.  ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟΣ .ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ