Ε2 και E1.1events,επιμόρφωση και ενημέρωση για το πρόγραμμα EILEEN.Επιμόρφωση στη πλατφόρμα-http://learning.vita-eu.org/


 

EILEEEN                                             erasmusplus                                                                                             logonew

Ε2 and E1.1 EILEEN events in parallel sessions ,1st of April at the Chaidari’s Municipality Hall by the O.C.E.A.N’s educational team

Επιμόρφωση και ενημέρωση στο πρόγραμμα ΕΙLEEN (Ενίσχυση Διαπολιτισμικής μάθησης στις Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις) σε εργαζόμενους επιχειρηματίες και ανέργους.

Μετά την επιτυχή  Εσπερίδα της Ο.C.E.A.N – 1 Απριλίου 2016 στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου ξεκίνησε και συνεχίζεται η επιμόρφωση στη πλατφόρμα του προγράμματος :http://learning.vita-eu.org/ εντελώς δωρεάν.

“Όσοι ταξιδεύουν,όσοι δουλεύουν με άλλες εθνικότητες μαζί,για αυτούς που θέλουν να βελτιώσουν την αυτοπεποίθησή τους και να εμπλουτίσουν τον εαυτό τους με διαπολιτισμικές ικανότητες με ένα ευχάριστο τρόπο….

Μπορείτε να μπείτε στη πλατφόρμα EILEEN,τα μαθήματα είναι δωρεάν και στα Ελληνικά επίσης….”