Ενημέρωση για συμμετοχή μαθητών με παραγωγή μικρών βίντεο ή μικρών ιστοριών στο πρόγραμμα «ACT FOR GREEN FOOTPRINT, NOT THE GLOBAL WARMING!» 

logo ACT

Η οργάνωσή μας O.C.E.A.N NGO  είναι εταίρος

και συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  «ACT FOR GREEN FOOTPRINT, NOT THE GLOBAL WARMING  που στηρίζεται σε μια στρατηγική εταιρική σχέση για την εκπαίδευση ενηλίκων και μαθητών και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus +.

Erasmus+ Programme – Cooperation Partnerships

Project No.: 2021-1-RO01-KA220-SCH-000031630

Σας  ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα ζητάει από μαθητές της Πρωτοβάθμιας, των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού σχολείου και ιδιαίτερα  από τη Δευτεροβάθμια, που ενδιαφέρονται να γράψουν μέχρι τέλη Μαρτίου του 2023 μια μικρή ιστορία στην αγγλική γλώσσα που αφορά τη κλιματική αλλαγή, μια ιστορία ανά μαθητή με την υπογραφή του και το σχολείο που φοιτά. Οι ιστορίες θα περάσουν από αξιολόγηση και θα προταθούν 3 από κάθε σχολείο και οι 3 καλύτερες από την Ελλάδα θα αναρτηθούν στο ηλεκτρονικό βιβλίο, ebook ,που θα είναι στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα του προγράμματος .Παρακαλώ όπως μέχρι 28 Μαρτίου να στείλετε τις εργασίες “storying telling”.

Επίσης μέχρι τέλη Μαΐου 2023 μπορούν όσοι μαθητές επιθυμούν να στείλουν ένα μικρό βίντεο που αφορά την κλιματική αλλαγή.

Στα βίντεο και στις μικρές ιστορίες ,θα αναγράφονται τα στοιχεία των μαθητών ,του σχολείου και τα σήματα του προγράμματος και του O.C.E.A.N NGO.

Tα 3 καλύτερα βίντεο θα αναρτηθούν επίσης στο ebook,το 

ηλεκτρονικό βιβλίο, της ευρωπαϊκής πλατφόρμας του προγράμματος.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις  επικοινωνήσατε με τον φορέα μας, μπορείτε να στείλετε μήνυμα η εμαιλ η να τηλεφωνήσετε.

dkatssk@gmail.com

info@oceanorg.gr

2105813797,6977468770

υπεύθυνη για το πρόγραμμα

Δήμητρα Σκούφη Κατσιδονιώτη

logo ACT