Εσπερίδα του Προγράμματος EILEEN-πρόσκληση


Πληροφορίες

Τηλ,   : 210 5813797

e-mail: dkatssk@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η  Εκπαιδευτική ομάδα ΕΙLEEN της O.C.E.A.N  NGO

Σας καλεί να συμμετέχετε στη πρώτη επιμορφωτική και ενημερωτική συνάντηση  ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

EILEEN

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Με θεματικό άξονα την ενίσχυση της διαπολιτισμικής μάθησης στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Η συνάντηση  θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου  και στην αίθουσα  Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου

Παρασκευή 1η Απριλίου 2016 και

ώρα από  16:15΄ έως 20:15΄

 

                                                   Η συντονίστρια της O.C.E.A.N NGO

Δήμητρα Σκούφη_Κατσιδονιώτη

O.C.EA.N ΝGO,  Athens,  Greece

Website: www.oceanorg.gr

EILEEENerasmuspluslogonew