η 1η ομάδα Αυτογνωσίας συνεχίζει και θα είναι “ανοικτή” μέχρι 31 Οκτωβρίου 2016


Η Πρώτη ομάδα Αυτογνωσίας ξεκίνησε την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου, το απόγευμα στις 18.00 ,στα Γραφεία της O.C.E.A.N NGO .

Κάθε 15 ημέρες, η ομάδα θα συναντάται με διαφορετικά αντικείμενα θα ανταλλάσσει εμπειρίες ,θα εμβαθύνει και θα προσεγγίζει την εσωτερική διάσταση των μελών της.

Θα ακολουθήσουν 16 σε σύνολο συναντήσεις μέχρι το τέλος Ιουνίου 2017 ,διάρκειας από 1 και μισή ώρα η κάθε μία.

Ξεκινήσαμε με υλικό τη πλαστελίνη και στις 31 Οκτωβρίου  2016  ,ημέρα Δευτέρα, στην επόμενη συνάντηση θα είναι “ανοικτή” σε νέα μέλη.

Μετά θα δημιουργηθεί νέα ομάδα με νέα μέλη μέσα στον Νοέμβριο 2016.

Το πρόγραμμα της ομάδας έχει δημιουργηθεί ήδη  Δευτέρα 18-18.30 και κάθε 15 ημέρες.