Η τελευταία συνάντηση της σύμπραξης ”ΕDUCATHE+” από 14-17 Σεπτεμβρίου 2017, στο Zagreb της Κροατίας


                                                                                                                                                                                                    

 

ΔΕΛΤΊΟ ΤΥΠΟΥ

Η τελική συνάντηση των διαχειριστών από τους συμμετέχοντες οργανισμούς και χώρες  για το κλείσιμο του προγράμματος “EDUCATHE+”  θα γίνει στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας από 14-17 Σεπτεμβρίου 2017.

Φορέας υποδοχής ο UPSET THEATRE που είναι και συντονιστής του προγράμματος ΚΑ2 , ERASMUS +.

Το πρόγραμμα ολοκλήρωσε 8 Θεατρικά εργαστήρια και Θεατρικές παραστάσεις δημόσια, σε όλες τις συμμετέχουσες  χώρες με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και των εργοδοτών στη έλλειψη στιγματισμού και προκατάληψης για τη συμμετοχή των ατόμων με Αναπηρία σε κάθε εργασιακό περιβάλλον .

Το Θέατρο χρησιμοποιήθηκε σαν όχημα ανάπτυξης αυτοπεποίθησης και ιδιαίτερων δεξιοτήτων σε άτομα με Αναπηρία και χωρίς Αναπηρία ώστε να προβάλουν και απαιτήσουν τη θέση τους ως εργαζόμενοι στη κοινωνία και σε κάθε  εργασιακό χώρο, ως ανεξάρτητα, υπεύθυνα άτομα με ικανότητες και ευαισθησίες .

Από την O.C.E.A.N NGO θα συμμετέχει στη συνάντηση των διαχειριστών του προγράμματος η Συντονίστρια  Δήμητρα Σκούφη Κατσιδονιώτη

Δήμητρα Σκούφη  Κατσιδονιώτη συντονίστρια του οργανισμού.