LTT C4 workshop “TRAIN YOUR BRAIN – (CREATIVITY LOADING)”


Στην σύμπραξη ευρωπαϊκού έργου Erasmus +, “Theatre Pitching for Employment” οι συμμετέχοντες από επτά οργανισμούς-εταίρους, μαθαίνουν το πώς να συνδέσουν τις τοπικές μεθόδους εργασίας τους με περιθωριοποιημένες ομάδες, με θεατρικές τεχνικές και μεθόδους αυτο-παρουσίασης (elevator pitch), προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητές αυτό-παρουσίασης και τελικά να παρουσιάσουν μία ιδέα τους – ένα είδος λύσης – σχετικά με τη χαμηλή απασχολησιμότητα των περιθωριοποιημένων ομάδων στις τοπικές τους κοινωνίες. Στο τέλος κάθε εργαστηρίου/workshop, οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν τις ιδέες που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου/workshop σε εκπομπή ζωντανά στο διαδίκτυο (live streaming). Ελλάδα.

Το φαινόμενο της φυγής επιστημονικά εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στο εξωτερικό (διαρροή εγκεφάλων- brain drain) έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις για την Αθήνα και την Ελλάδα εν γένει, κατά τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης και θεωρείται μεγάλη αναπτυξιακή απώλεια αλλά και πτώση της ευρύτερης κοινωνικής, πολιτιστικής και εθνικής δυναμικής.

Πρόκειται για μια μείωση της μελλοντικής παραγωγικότητας της πόλης και της χώρας μας εν γένει, με τεράστιες οικονομικές προεκτάσεις και συνέπειες. Μπορούμε και πρέπει να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα και να διασφαλίσουμε όχι μονάχα το πώς θα σταματήσει η διαρροή των επιστημόνων (Brain Drain) από την Ελλάδα (και ειδικότερα από την Αθήνα) και το πώς μπορούν να επαναπατριστούν όσοι έχουν ήδη αποχωρήσει, αλλά και πως να προσελκύσει η χώρα και η πόλη μας, άτομα με υψηλή ειδίκευση και δημιουργικότητα από άλλες χώρες του εξωτερικού, για να ζήσουν και να εργαστούν εδώ.

Πώς μπορεί το θέατρο (και οι τέχνες εν γένει) να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για την καλλιέργεια και την προώθηση της δημιουργικότητας και να ενισχύσουν την αποκλίνουσα (εκτός πλαισίου -“out of the box”) σκέψη, που τελικά θα οδηγήσει στην σύλληψη μοναδικών και καινοτόμων ιδεών, η υλοποίηση των οποίων θα απαιτεί εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό;

Πώς μπορεί η Αθήνα (και η Ελλάδα εν γένει) να επανακτήσει πίσω τους χαμένους της εγκεφάλους;

 

LTT C4  

 

Δήμος Χαϊδαρίου, Αθήνα, Νομός Αττικής, Ελλάδα.

 

Εργαστήριο-Workshop: TRAIN YOUR BRAIN – (CREATIVITY LOADING)

 

Οικοδεσπότης Οργανισμός : O.C.E.A.N NGO

 

Ιστότοπος Οργανισμού : https://www.oceanorg.gr/

 

Συντονιστής Έργου: Trešnjevka Cultural Centre (CeKaTe)

 

Ιστότοπος Συντονιστή : http://cekate.hr/

 

Ημερομηνία: 30.3.2020 – 03.4.2020

 

Τόπος: Δημαρχείο Χαϊδαρίου Στρ. Καραϊσκάκη 138 &, Επαύλεως, Χαϊδάρι 124 61

Ιστότοπος : https://www.haidari.gr/

In Erasmus+ partnership Theatre Pitching for Employment, participants from seven partner organizations learn how to connect the local method for working with marginalized groups with drama skills and presentation “pitching” method, in order to develop their presentation skills and offer their idea – a sort of a solution for low employability of marginalized groups in the local community. At the end of each of workshop, the participants present the ideas they developed during the workshop.

LTT C4 workshop

TRAIN YOUR BRAIN – (CREATIVITY LOADING)in CHAIDARI Athens Greece.

The phenomenon of the flight of skilled manpower abroad (brain drain) has reached alarming proportions for Athens and Greece in general, during the last years of the economic crisis and is considered to be a great loss of development, but also a declination of our wider social, cultural and national dynamics. It is a reduction in our city’s and country’s future productivity, with enormous financial consequences. We can and we must go one step further and ensure, not only how the leakage of scientists (Brain Drain) from Greece (and Athens in particular) will stop and how much of those who have already left, shall come back, but also how to attract highly qualified and creative people from other countries to live and work here.

How can theatre (and arts in general) be used as a tool for fostering and promoting creativity and can enhance divergent (“out of the box”) thinking, that will ultimately lead to the conceptualization and to the generation of unique and innovative ideas, which will require specialized human resources?

How can Athens (and Greece in general) Gain their Brains back?

LTT C4   CHAIDARI, ATHENS, ATTICA GREECE

WORKSHOP: TRAIN YOUR BRAIN – (CREATIVITY LOADING)

HOST: O.C.E.A.N NGO

COORDINATOR: Trešnjevka Cultural Centre (CeKaTe)

Workshop: 30.08.2021 – 03.9.2021

Place: MUNICIPALITY OF CHAIDARI  http//www.haidari.gr

KARAISKAKI 138 ,EPAYLEOS 2  P.CODE 12461 CHAIDARI