Οι ομάδες εποπτείας για το σχολικό έτος 2016-17 ολοκληρώνουν τη λειτουργία τους


 

Οι ομάδες Εποπτείας και στήριξης του εκπαιδευτικού έργου ολοκληρώνουν για τη σχολική χρονιά 2016-17 τις εργασίες τους στο τέλος Ιουνίου.

Το σχολείο σήμερα πηγή έμπνευσης και Δημιουργικότητας.Τα παιδιά το άλας της γης ,οι γονείς και η κοινωνία οι συμπαραστάτες  για ένα σχολείο λειτουργικό και ανοικτό στη ζωή.Πως θα επιτύχουμε τη διαχείριση των εντάσεων, την επικοινωνία όλων των επιμέρους συνιστωσών; Είναι ο εκπαιδευτικός κάθε βαθμίδας ώριμος και έτοιμος να ανταπεξέλθει στους καιρούς μας με τις εντάσεις ,τη κοινωνική κρίση και τα δυνατά δυναμικά που αναπτύσσονται σε κάθε σχολική μονάδα:

Τι είναι αυτό που μπορεί να εκτονώσει τις κρίσεις και να ανθίσει ένα σχολείο;

Οι ομάδες εποπτείας και στήριξης του εκπαιδευτικού έργου  λειτούργησαν στην O.C.E.A.N  NGO και τη σχολική χρονιά που πέρασε.

Ένα δίωρο σε δεκαπενθήμερη βάση για κάθε ομάδα, συνάντησης εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης, με μελέτη Βιωματικών και θεωρητικών περιπτώσεων έδωσε λύσεις και πρότεινε πιθανές επιλύσεις για δύσκολες περιπτώσεις. .Η εμπειρία των συντονιστριών και των μελών της άνοιξε νέους διαύλους επικοινωνίας και η ομάδα στήριξε και ανάπτυξε νέες  δυναμικές για τα μέλη της.

Η ομαδοαναλυτική προσέγγιση είναι το πλαίσιο λειτουργίας των ομάδων και η λειτουργία τους πρωτοποριακή και μοναδική .

Ολιγομελείς ομάδες ,με εχεμύθεια και σεβασμό προσεγγίζουν ζητήματα ,στηρίζουν και προτείνουν λύσεις.

Οι ομάδες λειτουργούργησαν ως το τέλος της σχολικής χρονιάς με σταθερό πρόγραμμα και στο χώρο της εταιρίας  O.C.E.A.N NGO,Καραολή και Δημητρίου  44 Χαιδάρι

Μπορείτε να μας επισκεφθείτε,να ρωτήσετε και να ενταχθείτε στις ομάδες  εποπτείας για την επόμενη σχολική χρονιά.