Ολοκλήρωση της ομάδας Αυτογνωσίας στο 6ο ΚΑΠΗ ΑΙΓΑΛΕΩ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ,ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ, 12 ΙΟΥΝΊΟΥ 2019.


ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ 6ο ΚΑΠΗ ΑΙΓΑΛΕΩ

                                              ΣΧΟΛΙΚΗ   ΧΡΟΝΙA  2018-2019

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Τη περίοδο Οκτωβρίου 2018 – Μαϊου 2019 δημιουργήθηκε για άλλη μία χρονιά σε συνεργασία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγάλεω και της O.C.E.A.N NGO,

   η Ομάδα αυτογνωσίας με αντικείμενο : Μύθος-Παραμύθι,Ζωγραφική, Δημιουργική Γραφή και θεατρικό παιχνίδι

    Η παρουσίαση της ομάδας έγινε στις 12 Ιουνίου δημόσια στα μέλη του 6 ου ΚΑΠΗ,διαβάστηκαν από τα μέλη της ομάδας οι αξιολογήσεις που ήταν ανώνυμες,παρουσιάστηκε ο τρόπος που λειτούργησε η ομάδα από τη συντονίστριά της .Επίσης μίλησαν όλα τα μέλη για το πως νιώθουν σήμερα μετά από 6 χρόνια λειτουργίας της ομάδας.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στις Ομάδες Αυτογνωσίας βασίζεται στις αρχές της Ομαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας με ελευθέρως ρέουσα συζήτηση η οποία και διευκολύνει τα μέλη των ομάδων να εκφραστούν συναισθηματικά και επιπλέον να μάθουν με βιωματικό τρόπο για τη δυναμική και την τεχνική συντονισμού των ομάδων. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν στις ομαδικές διαδικασίες και να επεξεργαστούν διάφορα ζητήματα και προβληματισμούς της καθημερινής τους ζωής. Τα μέλη προσκαλούνται να βιώσουν τόσο τις σχέσεις τους, όσο και τις στάσεις που επιλέγουν – συχνά ασυνείδητα – στη ζωή της ομάδας και στο «εδώ και τώρα» των συναντήσεών τους.

Σκοπός της Ομάδας είναι η εξωτερίκευση των συναισθημάτων και των σκέψεων των μελών καθώς και η έκφρασή τους μέσω του εκάστοτε συγκεκριμένου «αντικειμένου» (ζωγραφική, γραφή, μύθος –παραμύθι κα).

Το αντικείμενο είναι συνεπώς «μέσο» και όχι εκπαιδευτικός στόχος, κάτι που διευκολύνει τα μέλη και την ομάδα ως όλον να ανακαλύψει και να επεξεργαστεί περιεχόμενα της ψυχής και του νου και να αναπτυχθεί επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών.

Η ομάδα λειτουργεί με συγκεκριμένη δομή  και ο συντονιστής αποτελεί ισότιμο μέλος της αλλά είναι  και διευκολυντής-διαχειριστής των δυναμικών που αναπτύσσονται στην ομάδα και πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένος  σε αυτό.

Αυτή τη χρονιά η οποία είναι η έκτη κατά σειρά λειτουργίας της ομάδας μας είχαμε 11 μέλη 9 γυναίκες και 2 άντρες. Ήταν πολύ διευκολυντικό για τη συντονίστρια η συμμετοχή στην ομάδα της κυρίας Φώφης Τασία της υπευθύνου από το Δήμο για τη διαχείριση των δυναμικών και καταστάσεων που αντιμετωπίσαμε.

Η λειτουργία παράλληλα στον οργανισμό O.C.E.A.N ενός προγράμματος ευρωπαϊκού του PITCH, Erasmus +, που αφορά το Θέατρο και η εκπαίδευσή της συντονίστριας στη δημιουργική γραφή ενός ποιήματος , από το πρόεδρο των λογοτεχνών στη Κρακοβία, έδωσε την ευκαιρία να δημιουργήσει η ομάδα μετά την επιστροφή από τη Κρακοβία τα ποιημάτά της  που παρουσίασε στο ΚΑΠΗ και η ομάδα  ενεπλάκει και γνώρισε το πρόγραμμα PITCH.

Όταν το πρόγραμμα έρθει στην Αθήνα θα εμπλακεί ίσως και περαιτέρω  το ΚΑΠΗ.

Συντονίστρια των  Ομάδων  Αυτογνωσίας:

Δήμητρα Κατσιδονιώτη – Σκούφη, MSC, Σύμβουλος Ομάδων και οργανισμών ,Ομαδική Αναλύτρια τ. Διευθύντρια 2ου Λυκείου Χαϊδαρίου, επίτιμη Προϊσταμένη 1ου, 2ου και 4ου Γραφείου Δ.Ε. Γ΄Αθήνας, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Δ.Ε. Γ΄Αθήνας, Επιμορφώτρια Β΄ Επιπέδου.