Ομάδες Αυτογνωσίας – Σχολική Χρονιά 2016 – 2017


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο του  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  Μ.Κ.Ο- O.C.E.A.N N.G.Ο την περίοδο Οκτωβρίου 2016 – Ιουνίου 2017  θα δημιουργηθούν για άλλη μία χρονιά:

Οι Ομάδες αυτογνωσίας με αντικείμενο : Μύθος-Παραμύθι, Ζωγραφική και Δημιουργική Γραφή και θεατρικό παιχνίδι

Οι  Ομάδες Αυτογνωσίας  απευθύνονται :

  • σε κάθε ενδιαφερόμενο για αυτογνωσία μέσω της δυναμικής των ομάδων
  • σε εκπαιδευτικούς και σε όσους ασχολούνται με τους τομείς υγείας

Η μεθοδολογία που ακολουθείται στις Ομάδες Αυτογνωσίας βασίζεται στις αρχές της Ομαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας με ελευθέρως ρέουσα συζήτηση η οποία και διευκολύνει τα μέλη των ομάδων να εκφραστούν συναισθηματικά και επιπλέον να μάθουν με βιωματικό τρόπο για τη δυναμική και την τεχνική συντονισμού των ομάδων. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν στις ομαδικές διαδικασίες και να επεξεργαστούν διάφορα ζητήματα και προβληματισμούς της καθημερινής τους ζωής. Τα μέλη προσκαλούνται να βιώσουν τόσο τις σχέσεις τους, όσο και τις στάσεις που επιλέγουν – συχνά ασυνείδητα – στη ζωή της ομάδας και στο «εδώ και τώρα» των συναντήσεών τους.

Σκοπός της Ομάδας είναι η εξωτερίκευση των συναισθημάτων και των σκέψεων των μελών καθώς και η έκφρασή τους μέσω του εκάστοτε συγκεκριμένου «αντικειμένου» (ζωγραφική, γραφή, μύθος –παραμύθι κα).

Το αντικείμενο είναι συνεπώς «μέσο» και όχι εκπαιδευτικός στόχος, κάτι που διευκολύνει τα μέλη και την ομάδα ως όλον να ανακαλύψει και να επεξεργαστεί περιεχόμενα της ψυχής και του νου και να αναπτυχθεί επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών.

Η ομάδα λειτουργεί με συγκεκριμένη δομή  και ο συντονιστής αποτελεί ισότιμο μέλος της αλλά είναι  και διευκολυντής-διαχειριστής των δυναμικών που αναπτύσσονται στην ομάδα και πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένος  σε αυτό.

Οικονομική  συμμετοχή: 30 ευρώ το άτομο σε ομαδικό πλαίσιο.

Τόπος: Τα γραφεία του Οργανισμού.

Χρόνος: Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται  σε δεκαπενθήμερη συχνότητα με διάρκεια 90’ και σε σύνολο 12-14 συναντήσεις  το σχολικό έτος.

Η πρώτη συνάντηση για ενημέρωση  χωρίς  καμιά υποχρέωση θα γίνει : 28 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη ώρα 18.30 μμ στο χώρο του φορέα.

Συντονίστριες των  Ομάδων  Αυτογνωσίας

Δήμητρα Κατσιδονιώτη – Σκούφη, MSC, τ. Διευθύντρια 2ου Λυκείου Χαϊδαρίου, επίτιμη Προϊσταμένη 1ου, 2ου και 4ου Γραφείου Δ.Ε. Γ΄Αθήνας, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Δ.Ε. Γ΄Αθήνας, Επιμορφώτρια Β΄ Επιπέδου, Σύμβουλος Ομάδων και Οργανισμών

Αγγελική Γιαννάτου, ΜΑ, τ. Διευθύντρια 2ου Γυμνασίου Ασπροπύργου, Σύμβουλος Ομάδων και Οργανισμών

 

Πληροφορίες – Εγγραφές: https://goo.gl/forms/TqdIvsub1M9TdXO12

Τηλ.    210 5813797

Fax    210 5822961

Email  info@oceanorg.gr , dkatssk@gmail.com , dskoufi@oceanorg.gr