«Ομάδες Στήριξης Εκπαιδευτικών και  Διαχείρισης Θεμάτων που δημιουργούνται στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον» με ομαδοαναλυτική προσέγγιση ( Εποπτεία) .


 

                                                                         ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΠΟΠΤΕΙΕΣ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

                                                                                      ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023

 

         Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο των σκοπών λειτουργίας του  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»  Μ.Κ.Ο- O.C.E.A.N   N.G.Ο, μετά την επιτυχή επί 10 ετία λειτουργία των ομάδων αυτών , θα δημιουργηθούν και θα λειτουργήσουν και την περίοδο  Σεπτεμβρίου 2022 – Ιουνίου 2023, οι :

«Ομάδες Στήριξης Εκπαιδευτικών και  Διαχείρισης Θεμάτων που δημιουργούνται    

στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον» με ομαδοαναλυτική προσέγγιση ( Εποπτεία) .

Σκοπός: Η εποπτεία έχει ως σκοπό να διερευνηθούν διάφορες εναλλακτικές λύσεις ενός συγκεκριμένου προβλήματος και να επιλεγεί η καταλληλότερη. Επίσης με την ανταλλαγή εμπειριών και το μοίρασμα συναισθημάτων να αναπτυχθεί μία σχέση εμπιστοσύνης και αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ των συμμετεχόντων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόλυτη εχεμύθεια και η τήρηση του απορρήτου.

Μεθοδολογία: Συζήτηση σε ατομικό ή ομαδικό πλαίσιο που βασίζεται στις αρχές της Ομαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας με ελευθέρως ρέουσα συζήτηση, η οποία και διευκολύνει τα μέλη των ομάδων να εκφραστούν συναισθηματικά και επιπλέον να μάθουν με βιωματικό τρόπο για τη δυναμική και την τεχνική διαχείρισης των ομάδων. Οι συμμετέχοντες επίσης έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν στις ομαδικές διαδικασίες και να επεξεργαστούν διάφορα ζητήματα και προβληματισμούς

Θεματολογία: Τα θέματα που θα συζητιούνται κάθε φορά θα είναι αυτά που θα φέρνουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες ανάλογα με τις δικές τους ανάγκες και δυσκολίες στην καθημερινή πράξη και θα έχουν σχέση με:

  • Διαχείριση της τάξης
  • Επίλυση συγκρούσεων σε επίπεδο τάξης ή σχολείου
  • Βελτίωση του Σχολικού Κλίματος
  • Αξιολόγηση
  • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Αντιμετώπιση ιδιαίτερων περιπτώσεων

Τα θέματα καλύπτονται και θεωρητικά με προσέγγιση καινοτόμων μεθόδων και σύγχρονης βιβλιογραφίας

Οι ομάδες για εκπαιδευτικούς σε μακρινές αποστάσεις από την Αθήνα θα γίνονται on line, ανάγκη που αποκτήθηκε για τη συμμετοχή και από απόσταση εκπαιδευτικών.

Απευθύνονται στα στελέχη εκπαίδευσης και

Κάθε εκπαιδευτικό που αναζητά την προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη και αναπτυξη συνδυάζοντάς την με την αυτογνωσία και με  την ψυχική  υγεία και ηρεμία

Χρόνος:  Κάθε εβδομάδα  ομαδικές συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών

Οικονομική συμμετοχή για την ομάδα: 50 ευρώ μηνιαίως το άτομο

Για τις δια ζώσης ομάδες :

Τόπος: Τα γραφεία του Οργανισμού στο Χαϊδάρι

Συντονίστριες των  Ομάδων :

Δήμητρα Κατσιδονιώτη – Σκούφη, MSC, τ. Διευθύντρια 2ου Λυκείου Χαϊδαρίου, επίτιμη Προϊσταμένη 1ου, 2ου και 4ου Γραφείου Δ.Δ.Ε. Γ΄Αθήνας, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Δ.Δ.Ε. Γ΄Αθήνας, Επιμορφώτρια Β΄ Επιπέδου, Σύμβουλος Ομάδων και Οργανισμών,Ομαδική Αναλύτρια

Αγγελική Γιαννάτου, ΜΑ, τ. Διευθύντρια 2ου Γυμνασίου Ασπροπύργου, Σύμβουλος Ομάδων και Οργανισμών

Πληροφορίες                                       

Τηλ.    210 5813797/6977468770

Fax    210 5822961

Email  info@oceanorg.gr, dskoufi@oceanorg.gr, dkatssk@gmail.com

ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 44 ΧΑΙΔΑΡΙ

Τ.Κ   12461

Web page www.oceanorg.gr

Εγγραφές:  στο  link :   https://goo.gl/forms/TqdIvsub1M9TdXO12

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  Μ.Κ.Ο

       O.C.E.A.N     N.G