ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ- (ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ) ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18


 

Αγαπητοί Συνάδελφοι της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο των σκοπών λειτουργίας του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Μ.Κ.Ο- O.C.E.A.N N.G.Ο, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και εμπειρία την προηγούμενη σχολική χρονιά, θα δημιουργηθούν και θα λειτουργήσουν και την περίοδο Οκτωβρίου 2017 – Ιουνίου 2018  οι
«Ομάδες Στήριξης Εκπαιδευτικών και Διαχείρισης Θεμάτων που δημιουργούνται
στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον» με ομαδοαναλυτική προσέγγιση ( Εποπτεία) .

Θα απευθύνονται σε :

• Σχολικούς Συμβούλους,
• Διευθυντές Σχολικών μονάδων,
• Εκπαιδευτικούς,
• Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών) και ΚΕΣΥΠ,
• Υπεύθυνους Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων
• ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΡΕΜΙΑ.

Ως Εκπαιδευτικοί με μακροχρόνια θητεία στην Εκπαίδευση – και μάλιστα με αρκετά χρόνια σε θέσεις ευθύνης και ενασχόληση με καινοτόμες δράσεις – και ως Σύμβουλοι Ομάδων και Οργανισμών γνωρίζοντας από πολύ κοντά τις απαιτήσεις του δύσκολου έργου όσων υπηρετούν στην Εκπαίδευση την τρέχουσα σχολική χρονιά στο πλαίσιο του Οργανισμού, θα παρέχουμε στήριξη και βοήθεια στην προσέγγιση εκπαιδευτικών θεμάτων (εποπτεία) σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σκοπός: Η εποπτεία έχει ως σκοπό να διερευνηθούν διάφορες εναλλακτικές λύσεις ενός συγκεκριμένου προβλήματος και να επιλεγεί η καταλληλότερη. Επίσης με την ανταλλαγή εμπειριών και το μοίρασμα συναισθημάτων να αναπτυχθεί μία σχέση εμπιστοσύνης και αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ των συμμετεχόντων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόλυτη εχεμύθεια και η τήρηση του απορρήτου.
Μεθοδολογία: Συζήτηση σε ατομικό ή ομαδικό πλαίσιο που βασίζεται στις αρχές της Ομαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας με ελευθέρως ρέουσα συζήτηση, η οποία και διευκολύνει τα μέλη των ομάδων να εκφραστούν συναισθηματικά και επιπλέον να μάθουν με βιωματικό τρόπο για τη δυναμική και την τεχνική διαχείρισης των ομάδων. Οι συμμετέχοντες επίσης έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν στις ομαδικές διαδικασίες και να επεξεργαστούν διάφορα ζητήματα και προβληματισμούς
Θεματολογία: Τα θέματα που θα συζητιούνται κάθε φορά θα είναι αυτά που θα φέρνουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες ανάλογα με τις δικές τους ανάγκες και δυσκολίες στην καθημερινή πράξη και θα έχουν σχέση με:
• Διαχείριση της τάξης
• Επίλυση συγκρούσεων σε επίπεδο τάξης ή σχολείου
• Βελτίωση του Σχολικού Κλίματος
• Αξιολόγηση
• Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
• Αντιμετώπιση ιδιαίτερων περιπτώσεων
Τα θέματα καλύπτονται και θεωρητικά με προσέγγιση καινοτόμων μεθόδων και σύγχρονης βιβλιογραφίας
Οικονομική συμμετοχή για την ομάδα: 30 ευρώ μηνιαίως το άτομο
Τόπος: Τα γραφεία του Οργανισμού στο Χαϊδάρι
Χρόνος: Σε δεκαπενθήμερη βάση ομαδικές συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών

Μπορεί να γίνουν και ατομικές συναντήσεις με τις συντονίστριες αν κριθεί απαραίτητο από τα μέλη ή τις συντονίστριες.

Η πρώτη συνάντηση για ενημέρωση χωρίς καμιά υποχρέωση θα γίνει στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 μμ στο χώρο του φορέα.
Συντονίστριες των Ομάδων :
Δήμητρα Κατσιδονιώτη – Σκούφη, MSC, τ. Διευθύντρια 2ου Λυκείου Χαϊδαρίου, επίτιμη Προϊσταμένη 1ου, 2ου και 4ου Γραφείου Δ.Δ.Ε. Γ΄Αθήνας, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Δ.Δ.Ε. Γ΄Αθήνας, Επιμορφώτρια Β΄ Επιπέδου, Σύμβουλος Ομάδων και Οργανισμών
Αγγελική Γιαννάτου, ΜΑ, τ. Διευθύντρια 2ου Γυμνασίου Ασπροπύργου, Σύμβουλος Ομάδων και Οργανισμών
Εγγραφές: στο link

https://goo.gl/forms/TqdIvsub1M9TdXO12

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 44 ΧΑΙΔΑΡΙ

Τ.Κ   12461

 

Web page www.oceanorg.gr

Τηλ. 210 5813797
Fax 210 5822961
Email info@oceanorg.gr., dskoufi@oceanorg.gr, dkatssk@gmail.com