Ομάδες στήριξης εκπαιδευτικού Έργου ,Εποπτείας


logonew

 Οι ομάδες Εποπτείας και στήριξης του εκπαιδευτικού έργου.

Η 2η συνάντηση της ομάδας,την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016

Το σχολείο σήμερα πηγή έμπνευσης και Δημιουργικότητας.Τα παιδιά το άλας της γης ,οι γονείς και η κοινωνία οι συμπαραστάτες  για ένα σχολείο λειτουργικό και ανοικτό στη ζωή.Πως θα επιτύχουμε τη διαχείριση των εντάσεων, την επικοινωνία όλων των επιμέρους συνιστωσών; Είναι ο εκπαιδευτικός κάθε βαθμίδας ώριμος και έτοιμος να ανταπεξέλθει στους καιρούς μας με τις εντάσεις ,τη κοινωνική κρίση και τα δυνατά δυναμικά που αναπτύσσονται σε κάθε σχολική μονάδα:

Τι είναι αυτό που μπορεί να εκτονώσει τις κρίσεις και να ανθίσει ένα σχολείο;

Η ομάδες εποπτείας και στήριξης του εκπαιδευτικού έργου άρχισαν να λειτουργούν στην O.C.E.A.N  NGO και αυτή τη σχολική χρονιά.

Είναι ένα δίωρο δεκαπενθήμερης βάσης  συνάντησης εκπαιδευτικών ,μελέτης Βιωματικών και θεωρητικών περιπτώσεων .Η εμπειρία των συντονιστριών δίνει λύσεις, ανοίγει διαύλους επικοινωνίας και η ομάδα στηρίζει και αναπτύσει δυναμικές για τα μέλη της.

Η ομαδοαναλυτική προσέγγιση είναι το πλαίσιο λειτουργίας των ομάδων και η λειτουργία τους πρωτοποριακή και μοναδική .

Λιγομελείς ομάδες ,με εχεμύθεια και σεβασμό προσεγγίζουν ζητήματα ,στηρίζουν και προτείνουν λύσεις.

Οι ομάδες λειτουργούν ως το τέλος της σχολικής χρονιάς με σταθερό πρόγραμμα και στο χώρο της εταιρίας  O.C.E.A.N NGO,Καραολή και Δημητρίου  44 Χαιδάρι

Μπορείτε να μας επισκεφθείτε,να ρωτήσετε και να ενταχθείτε στις ομάδες  εποπτείας.

 

 

Η συντονίστρια της O.C.E.A.N NGO

Δήμητρα Σκούφη Κατσιδονιώτη