ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ EILEEN


logo (1)

H Τελική Παρουσίαση

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

EILEEN

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Με θεματικό άξονα την ενίσχυση της διαπολιτισμικής μάθησης στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

 

        Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 

  Δημαρχείο  ΧΑΪΔΑΡΊΟΥ

από 14:30 έως 19:00   

              

                                      EILEEEN                                    erasmusplus

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

14.30   ΕΓΓΡΑΦΕΣ

15.00   ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ –ΕΝΑΡΞΗ

15.10  Το έργο EILEEN: Η Διαπολιτισμική μάθηση και η επικύρωση των Ευρωπαϊκών Eπιχειρήσεων – Κύρια αποτελέσματα και προϊόντα, Sabine Wiemann, BUPNET GmbH

 15.45 Συζήτηση

“Οι ευκαιρίες  και οι  προκλήσεις  των διαπολιτισμικών  ομάδων στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και  οι τρόποι για την προώθηση και την επικύρωση των διαπολιτισμικών ικανοτήτων”

16.30 EILEEN Βραβείο: Καινοτόμα προγράμματα για τη διαπολιτισμική μάθηση και την πιστοποίηση

Τελετή απονομής βραβείων και η παρουσίαση των νικητών

16.45 Παράλληλα  Εργαστήρια:

  • Εργαστήριο 1: Το EILEEN Βραβείο: Τα Βραβευμένα προγράμματα, συζήτηση σχετικά με το πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν διαπολιτισμικές ικανότητες
  • Εργαστήριο 2: Διαπολιτισμική άσκηση: υποδειγματικά διαδραστικά διαπολιτισμικά παιχνίδια
  • Εργαστήριο 3: Hands-on συνεδρία: Η Επικύρωση των διαπολιτισμικών ικανοτήτων με το  Level 5
  • Εργαστήριο 4: Mentoring: καλές πρακτικές και παραδείγματα

17.45 Κλείσιμο των συνεδριών και  παρουσίαση των αποτελεσμάτων  των εργαστηρίων

18.15 Μικρο-γεύμα –κοινωνικές και άτυπες συζητήσεις

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνος: Δήμητρα Σκούφη -Κατσιδονιώτη 

  Τηλ.: 210 5813797, Email:dkatssk@gmail.com