Ψυχοδυναμικές Δράσεις


Η έννοια ψυχοδυναμικά (ή απλώς δυναμικά) αναφέρεται στη συστηματική μελέτη και γνώση των ψυχικών δυνάμεων και κινήτρων που επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Αν και δια μέσου των αιώνων πολλά μοντέλα προτάθηκαν για να εξηγήσουν και να σχηματοποιήσουν τη φύση της ψυχικής λειτουργίας του ανθρώπου, εντούτοις ήταν ο Sigmund Freud (1856-1939)  που ανέπτυξε την πιο ίσως ολοκληρωμένη και κλινικά χρήσιμη θεωρία για την κατανόηση της ψυχικής δομής και λειτουργίας. Η ψυχοδυναμική θεωρία του Freud η θεωρία δηλαδή των ψυχοδυναμικών, δίνει έμφαση στον ρόλο των ασυνείδητων κινήτρων σαν αιτίων της ανθρώπινης συμπεριφοράς καθώς και στη λειτουργική σημασία των συναισθημάτων. Περαιτέρω, η ψυχοδυναμική θεωρία (ή και ψυχοδυναμική απλά) θεωρεί ότι η συμπεριφορά του ατόμου καθορίζεται από τα βιώματα του παρελθόντος, τη γενετική ιδιοσυστασία και την τρέχουσα πραγματικότητα.947379_1139776582723505_4177199821933886211_n

Στα πλαίσια της ομαδοαναλυτικής προσέγγισης  η λειτουργία ομάδων και η  απελευθέρωση των συναισθημάτων στα μέλη των ομάδων  καθώς  και ανάπτυξη της δεξιότητας  της ενσυναίσθησης  αποτελεί  μέρος των ενεργειών του φορέα .

Η παροχή καθοδήγησης και συμβουλευτικής σε ομάδες μαθητών, εκπαιδευτικών, εργαζομένων και φορέων με ομαδοαναλυτική  προσέγγιση καθώς και η ατομική συμβουλευτική αποτελούν μέρος των επιδιωκόμενων στόχων στη ψυχοδυναμική κατεύθυνση.

1.Ομάδες Αυτογνωσίας

Σκοπός των Ομάδων που λειτουργούν   στο φορέα μας  είναι η εξωτερίκευση των συναισθημάτων και των σκέψεων των μελών καθώς και η έκφρασή τους μέσω του εκάστοτε συγκεκριμένου «αντικειμένου» (ζωγραφική, γραφή, μύθος –παραμύθι κα).

Η μεθοδολογία που ακολουθείται στις Ομάδες Αυτογνωσίας βασίζεται στις αρχές της Ομαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας με ελευθέρως ρέουσα συζήτηση η οποία και διευκολύνει τα μέλη των ομάδων να εκφραστούν συναισθηματικά και επιπλέον να μάθουν με βιωματικό τρόπο για τη δυναμική και την τεχνική συντονισμού των ομάδων. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν στις ομαδικές διαδικασίες και να επεξεργαστούν διάφορα ζητήματα και προβληματισμούς της καθημερινής τους ζωής. Τα μέλη προσκαλούνται να βιώσουν τόσο τις σχέσεις τους, όσο και τις στάσεις που επιλέγουν – συχνά ασυνείδητα – στη ζωή της ομάδας και στο «εδώ και τώρα» των συναντήσεών τους.

Το αντικείμενο είναι συνεπώς «μέσο» και όχι εκπαιδευτικός στόχος, κάτι που διευκολύνει τα μέλη και την ομάδα ως όλον να ανακαλύψει και να επεξεργαστεί περιεχόμενα της ψυχής και του νου και να αναπτυχθεί επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών.

Η ομάδα λειτουργεί με συγκεκριμένη δομή  και ο συντονιστής αποτελεί ισότιμο μέλος της αλλά είναι  και διευκολυντής-διαχειριστής των δυναμικών που αναπτύσσονται στην ομάδα και πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένος  σε αυτό.

2.Ομάδες Εποπτείας εκπαιδευτικού έργου

Τα μέλη μας  με μακροχρόνια θητεία στην Εκπαίδευση και μάλιστα με αρκετά χρόνια σε θέσεις ευθύνης και με ενασχόληση σε καινοτόμες δράσεις – και  ως Σύμβουλοι Ομάδων και Οργανισμών γνωρίζοντας από πολύ κοντά τις απαιτήσεις του δύσκολου έργου κάθε της εκπαιδευτικής  μονάδας  και στο πλαίσια των στόχων  του Οργανισμού, παρέχεται στήριξη και βοήθεια στην προσέγγιση εκπαιδευτικών θεμάτων (εποπτεία) σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σκοπός: Η εποπτεία έχει ως σκοπό να διερευνηθούν διάφορες εναλλακτικές λύσεις ενός συγκεκριμένου προβλήματος και να επιλεγεί η καταλληλότερη. Επίσης με την ανταλλαγή εμπειριών και το μοίρασμα συναισθημάτων να αναπτυχθεί μία σχέση εμπιστοσύνης και αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ των συμμετεχόντων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόλυτη εχεμύθεια και η τήρηση του απορρήτου.

Μεθοδολογία: Συζήτηση σε ατομικό ή ομαδικό πλαίσιο που βασίζεται στις αρχές της Ομαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας με ελευθέρως ρέουσα συζήτηση, η οποία και διευκολύνει τα μέλη των ομάδων να εκφραστούν συναισθηματικά και επιπλέον να μάθουν με βιωματικό τρόπο για τη δυναμική και την τεχνική διαχείρισης των ομάδων. Οι συμμετέχοντες επίσης έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν στις ομαδικές διαδικασίες και να επεξεργαστούν διάφορα ζητήματα και προβληματισμούς

Θεματολογία: Τα θέματα που θα συζητιούνται κάθε φορά θα είναι αυτά που θα φέρνουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες ανάλογα με τις δικές τους ανάγκες και δυσκολίες στην καθημερινή πράξη και θα έχουν σχέση με:

 • Διαχείριση της τάξης
 • Επίλυση συγκρούσεων σε επίπεδο τάξης ή σχολείου
 • Βελτίωση του Σχολικού Κλίματος
 • Αξιολόγηση
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Αντιμετώπιση ιδιαίτερων περιπτώσεων

3. Εκπαίδευση στο πρόγραμμα της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ή ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΩΝ

Η διαδικασία επίλυσης μιας σύγκρουσης στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, μεταξύ δύο ή περισσότερων διαφωνούντων με τη βοήθεια ουδέτερων μαθητών, των διαμεσολαβητών, μέσα από μια δομημένη διαδικασία με:

 • σαφή όρια
 • ενεργητική συμμετοχή και
 • άμεση επικοινωνία των μερών

ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 • Εμπλοκή της κοινότητας στην επίλυση της σύγκρουσης
 • Ισότιμη συμμετοχή δράστη και θύματος στη διαδικασία
 • Αποκατάσταση ελέγχου ταυτόχρονα με κοινωνική υποστήριξη