ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ


η 1η ομάδα Αυτογνωσίας συνεχίζει και θα είναι «ανοικτή» μέχρι ...

Η Πρώτη ομάδα Αυτογνωσίας ξεκίνησε την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου, το απόγευμα στις 18.00 ,στα Γραφεία της O.C.E.A.N NGO […]