ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ


Η Πρώτη ομάδα Αυτογνωσίας ξεκίνησε την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου, το απόγευμα στις 18.00 ,στα Γραφεία της O.C.E.A.N NGO . Κάθε 15 ημέρες, η ομάδα θα συναντάται με διαφορετικά αντικείμενα θα ανταλλάσσει εμπειρίες ,θα εμβαθύνει και θα προσεγγίζει την εσωτερική διάσταση των μελών της. Θα ακολουθήσουν 16 σε σύνολο συναντήσεις μέχρι […]

η 1η ομάδα Αυτογνωσίας συνεχίζει και θα είναι “ανοικτή” μέχρι ...


Οι ομάδες Αυτογνωσίας για το 6ο Καπη Αιγάλεω και τα  ΚΑΠΗ Δάσους και Κέντρου Χαϊδαρίου ολοκλήρωσαν τη λειτουργία τους  τον Μάϊο  του 2016.Τις ομάδες συντόνισαν εθελοντικά οι Σύμβουλοι ομάδων και οργανισμών Σκούφη Κατσιδονιώτη Δήμητρα και Αγγελική Γιαννάτου. Έγιναν 12 συναντήσεις από τον Οκτώβριο του 2016 μέχρι το Μάιο του 2016 […]

Ομάδες αυτογνωσίας στα ΚΑΠΗ Δήμου Χαϊδαρίου και Αιγάλεω