ΜΑΔΡΙΤΗ


   2η  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΑΔΡΙΤΗ 20-22 Απριλίου  2015 Για την εκπαιδευτική πολιτική που θα σχεδιασθεί σε κάθε χώρα και κάθε εκπαιδευτική μονάδα Σχολεία πανεπιστήμια και φορείς από 10 χώρες  που δημιούργησαν ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο που η λειτουργία του χρηματοδοτείται  από την Ε.Ε (n° 539963-LLP-1-2013-DE–COMENIUS–CNW under the Agreement n° 2013-4156/001-001) για την […]

Greeen Network: 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΑΔΡΙΤΗ


   1Η  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΑΔΡΙΤΗ  29-30 Σεπτεμβρίου 2014 Για την εκπαιδευτική πολιτική που θα σχεδιασθεί σε κάθε χώρα και κάθε εκπαιδευτική μονάδα Σχολεία πανεπιστήμια και φορείς από 10 χώρες  που δημιούργησαν ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο που η λειτουργία του χρηματοδοτείται  από την Ε.Ε (n° 539963-LLP-1-2013-DE–COMENIUS–CNW under the Agreement n° 2013-4156/001-001) […]

Greeen Network: 1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΑΔΡΙΤΗ