Τελική συνάντηση των διαχειριστών EDUCATHE+,ZAGREP Κροατίας 14-16 Σεπτεμβρίου 2017


 

                                                                                                             

 

 

Η τελευταία συνάντηση των διαχειριστών από 7 χώρες του προγράμματος  EDUCATHE+ έγινε στο Zagreb της Κροατίας,φιλοξενήθηκε από το συντονιστή φορέα UPSET στο Trešnjevka Cultural Centre από 14-16 Σεπτεμβρίου 2017.

Την O.C.E.A.N NGO εκπροσώπησε η συντονίστριά της Δήμητρα Σκούφη Κατσιδονιώτη.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στα τέλη του Οκτώβρη 2017 και όλοι οι συμμετέχοντες στη συνάντηση εξέφρασαν την επιθυμία τους να συνεχίσουν το πρόγραμμα σε άλλη διάσταση σε κάθε χώρα και συνολικά να συνεχίσουν τη σύμπραξη δεδομένου ότι τα οφέλη ήταν σημαντικά για όλους τους συμμετέχοντες από τις 7 χώρες και στα 8 εργαστήρια, είτε ήταν άτομα με αναπηρία  η χωρις αναπηρία.

Η δύναμη του θεάτρου στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων αλλά επίσης  αυτοσεβασμού και αυτοεπίγνωσης στα άτομα που συμμετέχουν είναι συγκλονιστική και τα αποτελέσματα του προγράμματος EDUCATHE+ ,περίτρανα το αποδεικνύουν.

Υπογράφηκε συμφωνία συνέχισης του έργου και της σύμπραξης για το άμεσο μέλλον.