Το φωτογραφικό άλμπουμ EDUCATHE+


                                                                      

 

 

Το πρόγραμμα EDUCATHE+, «Το εκπαιδευτικό θέατρο ως τόπος ενσωμάτωσης και απασχολησιμότητας ατόμων με ειδικές ανάγκες» ( http://upset.hr/en/about-e-partnership/ ) μετά από  μια διαδρομή 2 χρόνων, με 8 θεατρικά εργαστήρια σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, ολοκλήρωσε και αποτύπωσε τη συνολική δουλειά του σε 9 Munual και ένα Video (E+ documentary).

Στο πρόγραμμα και στην εταιρική σχέση συμμετείχαν οκτώ εταίροι από επτά χώρες της Ευρώπης .Εξετάστηκαν δε ευκαιρίες για την ένταξη και την απασχολησιμότητα των ατόμων με αναπηρίες και τη δημιουργία κοινών πρακτικών από τον Νοέμβριο του 2015 έως τον Οκτώβριο του 2017. Στο πρόγραμμα συμμετείχε η O.C.E.A.N NGO ως ένας εκ των οκτώ εταίρων.

To πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ERASMUS+(αριθμός συμβολαίου: 2015-1-HR01-KA204-013053).

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε σε κάθε εργαστήριο είναι καταγραμμένη στα 8 Manual και στο ένατο (9) περιγράφεται η συνολική μεθοδολογία και  ο συνδυασμός όλων των επιμέρους μεθόδων.

Οι φωτογραφίες αποτελούν σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής μας προσπάθειας επειδή φέρνουν “πίσω” τους συμμετέχοντες στην εποχή του εργαστηρίου και δίνουν τη δυνατότητα σε άλλους να «αισθάνονται» την ατμόσφαιρα των εργαστηρίων από «μέσα», δηλαδή από την οπτική γωνία ενός από τους συμμετέχοντες .

Είμαστε τυχεροί που έχουμε έναν συνεργάτη που διαθέτει επαγγελματική φωτογραφία, cameraman και εξοπλισμό – τον Άρατο από τη Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα.

Η επαγγελματική κάλυψη των δραστηριοτήτων τους μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων μας στο κοινό και να εντάξουμε τους άλλους στη θετική αλλαγή στην αντίληψη των ατόμων με αναπηρία.

Εδώ είναι μερικά από τα έργα τους και έργα από όλους τους  συνεισφέροντες:

http://upset.hr/en/e-photos/