Βιωματική ομάδα Αυτογνωσίας ,6ου ΚΑΠΗ Αιγάλεω, 2017-2018


 

H Βιωματική ομάδα Αυτογνωσίας , του 6ου ΚΑΠΗ Αιγάλεω εργάστηκε με ομαδοαναλυτική προσέγγιση από 30 Νοεμβρίου 2017 έως και 23 Μαΐου 2018 στους χώρους  του 6ου ΚΑΠΗ Αιγάλεω και
ολοκλήρωσε το κύκλο συναντήσεων της,σήμερα 23 Μαϊου 2018 με σύνολο 9 συνεδριών, των 90 λεπτών η κάθε μία. Συμμετείχαν 10  άτομα κατά μέσον όρο και δόθηκαν στις συμμετέχουσες παραβρισκόμενες στη τελευταία συνεδρία οι τίτλοι συμμετοχής τους στην Βιωματική ομάδα .
Η ομάδα αναπτύχθηκε σε εθελοντικό πλαίσιο κατόπιν αιτήματος του 6 ου ΚΑΠΗ Αιγάλεω και κατόπιν εγκρίσεως του Δήμου Αιγάλεω, για 4η χρονιά με την εθελοντική προσφορά του
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μ.Κ.Ο- O.C.E.A.N NGO.

Συντονίστρια της ομάδας η Δήμητρα Σκούφη Κατσιδονιώτη,συντονίστρια της O.C.E.A.N NGO.